dimarts, 3 de juny de 2008

Tirant a Sicília

Control de la tercera avaluació. Tercer d’ESO. Una de les preguntes de l’examen és Tirant a Sicília -un tema per desenvolupar. Avui l’he corregit. Vegeu la resposta d’una alumna (amb l’ortografia i la puntuació reparades):

“Sicília és una dona viuda que no té fills i decideix fer una novel·la.”

La funció docent és una font d’amenitats sens fi, una bóta de sant Ferriol plena de diverticions. Ensenyament recreatiu. No sé pas de què ens queixem.