dimecres, 18 de juny de 2008

Carta a l'Académie

Catalanitat rima amb calamitat. L’Académie française no vol sofrir que una llengua com el català faci ni una ungla d’ombra al francès. El català (i l’occità, el bretó, el basc…) fa nosa, irrita, repugna. Encara som al 1700. Que desagraït és ser català. Si n’és de feixuc, cagondenaputa. Quina creu.

Ho diu l’Enric Larreula a Dolor de llengua: “l’esforç persistent per protegir la pròpia llengua de la desaparició pot arribar a ser esgotador i insostenible quan totes les circumstàncies hi són adverses. Així, per exemple, voler utilitzar la llengua catalana a Perpinyà, o Alacant […] o fins i tot pretendre utilitzar-la còmodament a moltes de les ciutats del Principat, com l’Hospitalet de Llobregat, pot ser motiu de tensió dolorosa o de frustració permanent. Mentre que centenars de milers de ciutadans de llengua castellana o no, poden viure la castellanització de l’Hospitalet de Llobregat, o de tot el país, si cal, sense ni adonar-se’n, o com la cosa més natural del món, i ni tan sols comprendre que hi hagi persones a les quals aquesta situació els pugui crear incomoditat i angoixa. O fins i tot molestar-se perquè aquest fet pugui crear en algú incomoditat i angoixa.” (p. 30)

Fa tres dies, Air Berlin; en fa dos, Meɮmer; ahir, l’IBATUR i Artescènic; avui, l’Académie. La música que no cessa mai, el ball inacabable. Ballem, doncs. L’amic Juli Cuéllar m’ha fet arribar un mail de protesta per adreçar a l’Académie. Ja sabeu com va això. (l’adreça és contact@academie-francaise.fr). Jas:

Mail en francès:

Le 12 juin l' Académie Française vous avez rendu un communiqué où vous déclariez que vous étiez contre la reconnaissance des langues qui sont parlées en France, entre elles, la langue catalan.Comme catalanophone, je leur veux manifester mon absolu refus à votre communiqué. Depuis l'Académie Française, vous avez affirmé que 'depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France'. Évidemment, mais elle l'a forgé à coups d'opprimer et de réprimer les autres langues, mal appelées régionales, puisque elles font partie de nations opprimées par l'État Français. La langue catalane fait plus de mille ans qu'on parle en le Roussillon, la Cerdagne, le Capcir et le Conflent.Votre négation et votre mépris oui c'est un véritable attentat contre la liberté et contre la diversité linguistique. Une fois de plus, vous les français faites de l'honneur à votre impérialisme napoléonien. Un impérialisme excluant et oppressif. Nous les catalanophones n'avons rien contre la langue française. Nous voulons seulement parler notre langue, que nous rappelons on parle depuis il y a beaucoup plus d'ans que la langue française en le Roussillon, la Cerdagne, le Capcir et le Conflent. Nous voulons la reconnaissance officielle, de la même manière que nous reconnaissons la langue française. Nous attendons que sa sagesse les fasse rectifier.

Mail en català:

El 12 de juny des de l'Acadèmia Francesa vau fer un comunicat on declaràveu que estàveu en contra del reconeixement de les llengües que es parlen a França, entre elles, el català.
Com a catalanoparlant, els vull manifestar el meu absolut rebuig al seu comunicat. Des de l'Acadèmia de la llengua heu afirmat que "des de fa més de cinc segles, la llengua francesa ha forjat França". Evidentment, però l'ha forjat a base d'oprimir i reprimir les altres llengües, mal anomenades regionals, ja que formen part de nacions oprimides per l'Estat francès. La llengua catalana fa més de mil anys que es parla en el Rosselló, la Cerdanya, el Capcir i el Conflent.
La vostra negativa i el vostre menyspreu sí que són un veritable atemptat contra la llibertat i la diversitat lingüística.
Una vegada més, els francesos feu honor al vostre imperialisme napoleònic. Un imperialisme excloent i opressor.
Els catalanoparlants no tenim res en contra de la llengua francesa. Només volem parlar la nostra llengua, que recordem que es parla des de fa molts més anys que la llengua francesa en el Rosselló, la Cerdanya, el Vallespir i el Conflent. En volem el reconeixement oficial, de la mateixa manera que nosaltres reconeixem la llengua francesa. Esperem que la seva saviesa els faci rectificar.

1 comentari:

Notaire ha dit...

Jo esperava a veure què deia la nostra, d'académie, i més ara que té jurisdicció oficial sobre les comarques nord-prinenques. I sí, al final sí, tot i que la notícia tampoc no és gaire clara etc.:

http://www.avui.cat/article/
cultura_comunicacio/33565
/liec/exigeix/una/rectificacio/
lacademie/francaise/la/carrega/
contra/catala.html

(Per mi han estat tota una descoberta, els Túrnez & Sesé! Ja n'he encarregat "Aigües de primavera"...)