diumenge, 28 de març de 2010

Atrapats en el temps

El 17 de març de 1926, el rei Alfons XIII signà el Reial Decret, preparat per Primo de Rivera, que es va publicar a La Gaceta amb el títol de “Sanciones gubernativas y judiciales, que se aplicarán a los que faltaren al uso y respeto de la Lengua Española, a la bandera española, himno o emblemas nacionales”. L’article 1 del decret estipulava que, si els governadors civils tenien coneixement de cap “negativa, desobediencia o resistencia activa o pasiva” d’un hom qualsevol tocant “al uso y respeto de la Lengua Española”, podien imposar-li multes de fins a 25.000 pessetes. D’altra banda, l’article 3 establia que “Si el delito se reduce a negativa o resistencia a usar la Lengua Española en los casos en que tal uso esté ordenado o a uso de otro idioma o dialecto, en vez de aquélla, será castigado con la pena de arresto mayor en su grado máximo a prisión correccional en su grado medio y multa de 500 a 5.000 ptas”.

Avui, vuitanta-quatre anys després, el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners ha condemnat Àngels Monera, que s’havia negat a dirigir-se en castellà, a l'aeroport de Girona, a dos agents de la Guàrdia Civil, a pagar una multa de 180 euros i les costes processals del judici. Moralitat: els catalans vivim atrapats en el temps. Un temps oprobiós, esclafador, opressiu, asfixiant. Espanyol.

Cap comentari: