dimecres, 1 d’octubre de 2008

80 anys de la Constitució de l'Havana

El novembre de 1927, Francesc Macià, acompanyat de Ventura i Gassol, es va embarcar cap a Amèrica per visitar els catalans que hi vivien. Els governs d’Uruguai, Argentina i Xile, pressionats per Madrid, van posar-hi tota mena de traves. Finalment, l’agost de 1928 van arribar a Cuba, on van ser acollits amb calidesa, i sovint amb entusiasme, per les entitats catalanes i les associacions patriòtiques cubanes. L’estada dels dos líders a l’illa es va allargar fins al 13 d’octubre. I van aprofitar el temps.

Josep M. Ferran –investigador cubà d’origen català– ens recorda, en un article recent, que “Macià havia encarregat a Josep Conangla Fontanilles, patriota i intel·lectual català radicat a l’Havana, la preparació d’una ponència de Constitució que serviria de carta magna provisional en el moment en què s’assolís la independència de Catalunya i fins que no se n’aprovés una de definitiva per mitjà d’un plebiscit.

L’assemblea Constituent del Separatisme Català tingué lloc entre el diumenge 30 de setembre i el dimarts 2 d’octubre a l’Havana. En les sessions, entre altres qüestions, es va aprovar la Constitució Provisional de la República Catalana i la creació del Partit Separatista Revolucionari de Catalunya, a imatge del Partit Revolucionari de Cuba fundat per José Martí, l’apòstol independentista cubà. La Constitució en qüestió consta de 302 articles i destaca pel seu contingut progressista d’acord amb l’època. No és un instrument jurídic perfecte, però expressa l’ànsia independentista dels catalans.”

La nova Constitució –resumeix Ferran– “adopta com a única llengua oficial el català i com a bandera la tradicional de les quatre barres però amb un triangle i un estel. El vot és directe, la Cambra legislativa és única i el Poder Executiu és designat per una Assemblea de Compromissaris. Els càrrecs són revocables. Dóna intervenció al poble en els consells administratius de les empreses oficials i privades i s’estableixen contribucions per al benestar dels ancians i els discapacitats. Autoritza els consells comarcals i l'Estat a finançar o comanditar societats o empreses de serveis públics a l’estil de les guildes angleses. Declara la llibertat de culte, d’expressió i d’associació. Estableix la igualtat de drets per a homes i dones, incloent-hi el vot femení. Prohibeix la vagància i la mendicitat –i també la boxa i les corregudes de bous.”

Avui la dita Constitució de l’Havana fa vuitanta anys. I tan jove que sembla!

(PS: Podeu trobar el text íntegre del projecte de Constitució en el llibre Textos per la llibertat de Catalunya, que el Departament de Presidència de la Generalitat de dalt tingué el detall de publicar el 2004.)