dissabte, 29 d’octubre de 2011

Gelosies

Hi ha la gelosia de veure i no ser vist. També hi ha la gelosia d'encegar i de porgar la llum podrida que vessem. Un sedàs nafrat que no sedassa bé.